Utöver de 24.000 m2 som byggdes i samband med 2 tidigare faser kommer vi att uppföra en annan lagerbyggnad på 14.000 m2.

Inwestor

Indeka Logistic City erbjuder magasinering av gods, logistiklösningar samt transporttjänster.

Lokalizacja

Płaszewko, region pomorskie

Projekt

Den södra delen av anläggningen på en yta över 8 000 m2 är en treskeppig hall, medan den norra delen är en tvåskeppig hall på över 6 000 m2. Båda delarna av lagerhallen ska byggas i armerad betong.

Design

Den nya hallen i logistikcentret har designats i samma stil som de tidigare hallarna. Vi har  applicerat sandwichpaneler på byggnaden med ett mönster av horisontellt lagd mosaik.