CoBouw armerade betonghallar – nyckelfärdiga projekt och konstruktion

Vi skapar våra hallar efter behoven. Varje gång väljer vi den mest fördelaktiga tekniken som garanterar optimala tekniska och ekonomiska lösningar.Vi har beprövade lösningar i situationer där den planerade anläggningen måste uppfylla speciella krav, bör vara mycket brandsäker eller ha mer än en våning.I sådana fall konstruerar och bygger vi ofta armerad betong eller hallar med blandad struktur.

På grund av sin specificitet och höga säkerhet är armerade betonghallar oftast designade och byggda för textil-, plast-, möbel- och lackindustrin. I produktions- och lagringsanläggningar för denna typ av industrier lagras oftast brandfarliga vätskor och brandfarlig materialmassa. Hög brandmotstånd och säkerhet är ett absolut krav här.