Stålkonstruktioner anpassade efter dina behov

Vi konstruerar och tillverkar stålkonstruktioner för byggnader individuellt, beroende på kundens behov och den teknik som används. I våra hallar använder vi tallriksbalkar, gitter och blandade strukturer. Vi tillverkar enkelbåts-, två- och flerbåtshallstrukturer.

Vi väljer olika lösningar för hallkonstruktionen beroende på anläggningens planerade funktion, brandlast, behovet av att använda luftkranar, installationer eller mezzaniner.

1. Plåtbalkens konstruktion

Stödkonstruktionen är gjord av svetsade plattbalkramar med variabla anslutningar anslutna vid montering med höghållfasta bultar. Ramsektionernas styvhet och variation är anpassad till böjningsmomentens gång, vilket garanterar en korrekt och optimal användning av materialet. Förbindelsen med ledade fundament, fast vid höga föremål eller med luftkranar, är oftast fast.

2. Fackverkets struktur

En annan lösning för stödstrukturen i hallar med större spänn är ramstrukturen med ett gitterspegel. Kolumnerna i det huvudsakliga bärande systemet är gjorda av plattbalkar med variabla sektioner eller varmvalsade sektioner. Gitterramens akterspegel, oftast med en horisontell bottenfläns, gjord av fyrkantiga rör eller varmvalsade sektioner. Anslutningen till stiftelserna är vanligtvis fäst.

3.Gitternålar och kallböjda profiler

Den vanligaste lösningen i den sekundära takkonstruktionen är spolar med kallformad profil. Möjligheten till enkel fortsättning och differentiering av tjockleken på denna typ av profiler möjliggör korrekt och ekonomisk användning av materialet.

Kallformade profiler

Gitternålar

Användningen av gallergaller som en sekundär struktur möjliggör ett större avstånd mellan huvudramarna i strukturen. Oftast är rallar av denna typ gjorda av fyrkantiga svetsade rör utan gussetplattor, vilket garanterar transparens och estetik i gitterstrukturen. Listerna fungerar dessutom som stag för de bärande ramarnas akterspeglar.

4. Blandad konstruktion

Vi tillverkar också byggnader med en blandad stål- och armerad betongkonstruktion. Denna typ av bärande system används oftast i anläggningar som måste uppfylla ökade brandskyddskrav. Det vanligaste schemat är med armerade betongpelare fixerade i fundamenten och gitterbalkar fästa vid pelarhuvudena.