Cross-docking hall är en lösning med största möjliga antal lastkajer på en relativt liten lageryta.
Inwestor
Raben Real Estate Poland är en del av Raben Group, ett globalt varumärke på logistikmarknaden.
Lokalizacja
Lagret ska byggas inom utvidgning av Rabens Logistikcentrum i Cholerzyn som ligger i Lillpolens vojvodskap.
Projekt

Hallens estetik och dess arkitektoniska linje kommer att vara stilistiskt anpassade till byggnaderna som utgör Rabens Logistikcentrum i Cholerzyn.